LEGAL ARABULUCULUK MERKEZİ

Arabuluculuk Nedir?

Tarafların bir veya daha fazla arabulucunun yardımı ile bir anlaşmaya varmak için ihtilaflı meseleler üzerinde görüşme yaptıkları bir uyuşmazlık çözüm sürecini ifade eder.

Ülkemizde 2012 yılında 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile Arabuluculuk maddi hukuktaki yerini almıştır.

Arabuluculuk yöntemi ile Mahkeme yargılamasını ayıran en temel özellik, Arabuluculuğun dostane bir çözüm yöntemi olması ve her iki tarafın da menfaatlerini dikkate alarak uyuşmazlığı hızlı ve masrafsız bir şekilde çözüme kavuşturmasıdır.

Tüm bu anlatımlar ışığında Arabuluculuk müessesesi dava şartı olsun veya olmasın, uygun düştüğü ölçüde tüm uyuşmazlıklarda uygulanmalıdır. Zira hem kısa sürede sonuç almak mümkündür hem de maliyeti oldukça düşüktür. Mahkeme yargılamasına göre birçok avantajı olan arabuluculuk yöntemi ancak Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na bağlı resmi arabulucular tarafından yerine getirilebilmektedir. Bu nedenle uyuşmazlığın çözümü için adliyelerde kurulmuş olan arabuluculuk bürolarına veya sicile kayıtlı bir arabulucuya başvurulması gerekmektedir.

Legal Arabuluculuk Merkezi olarak ihtiyari arabuluculuk ve dava şartı arabuluculuk hizmetleri verilmektedir. Arabuluculuk Merkezimiz de Ticaret Hukuku, Sigorta Hukuku, Tüketici Hukuku, İş Hukuku ve İnşaat Hukuku alanlarında uzman arabulucular marifetiyle uyuşmazlıklarda dava yoluna gitmeden çok daha kısa sürede ve daha az maliyetle çözüm sağlanması amaçlanmaktadır.