• Haksız fillerden doğan maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Alacak davaları,
  • Sebepsiz zenginleşme davaları,
  • Sözleşmeden kaynaklanan ithilaflar ve davalar