• Veraset Davası ( veraset ilamı almak, veraset belgesinin iptali),
  • Terekenin tespiti ve defter tanzimi davaları, Terekenin taksimi davası,
  • Miras ortaklığından kaynaklı Ortaklığın Giderilmesi Davaları,
  • Miras sözleşmesinden doğan davalar, Tenkis davası,
  • Muvazaalı miras işlemlerine karşı iptal davası, Miras sebebiyle istihkak davası,
  • Vasiyet alacaklısı sıfatıyla miras davası, Mirasın reddine dair davalar